Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Kancelaria


Kancelaria Notarialna Agnieszki Genczelewskiej - Notariusza w Warszawie istnieje od marca 2000 roku. Obecnie działa w formie spółki partnerskiej. Poza notariuszem swą wiedzą i pomocą służą Państwu wszyscy pracownicy kancelarii w tym asesor notarialny, trzech aplikantów Rady Izby Notarialnej w Warszawie oraz pozostali pracownicy. Kancelaria może obsłużyć klientów anglojęzycznych.

Agnieszka Genczelewska - notariusz od 2000 roku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie wiceprezes Fundacji Centrum Naukowe Notariatu. Ukończony kurs Mediatora organizowany przez Stowarzyszenie Notariuszy Polskich.
W profilu kancelarii mieszczą się wszystkie czynności przewidziane prawem o notariacie a także czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te, którym Klienci pragną nadać formę aktu notarialnego. W kancelarii sporządzanych jest dużo czynności z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.
Poza standardowymi czynnościami, kancelaria zajmuje się tematami z zakresu obrotu gospodarczego (sporządzanie tzw. umów biznesowych) spraw podatkowych związanych z dokonywanymi przez Klientów czynnościami oraz prawa rodzinnego, szczególnie w zakresie podziałów majątków małżonków po rozwodzie z wykorzystaniem umiejętności mediacyjnych.

Kancelaria czynna: w poniedziałek - 10:00 – 18:00 oraz od wtorku do piątku - 9:30 – 17:30
natomiast w innych dniach i godzinach do uzgodnienia z Klientem.